SistemaSİSTEMA FARKI…

Sistema klasik bir danışmanlık şirketi değildir. Hatta Sistema, işini anlatırken danışmanlık kelimesini tercih etmez. Stratejik dönüşüm odaklı bir sonuç şirketi olan Sistema’nın işi, 17 yıldır başarı mühendisliğidir.


SistemaSİSTEMA BAŞARI HIZMETLERİ

Balanced
Scorecard
Süreç
Yönetimi
Performans
Yönetimi
Satış
Geliştirme
Organizasyonel
GelişimBALANCED SCORECARD

STRATEJİ VE UYGULAMA SORUNSALI

Büyük küçük her şirketin ve organizasyonun kendine göre bir stratejisi var. Diğer yandan araştırma sonuçlarına göre stratejilerin hayata geçirilme oranı %10'un altında.

Yani genel anlamda, 10 şirketten sadece 1’i hedefine yönelik gerçek ve sağlam adımlar atmayı başarabiliyor.

KILIT SORU: NASIL?

Ünlü bir söz, uygulamaya geçmeyen iyi bir plan, plansız olmaktan kötüdür der. Bir eylem şirketi olan Sistema, Balanced Scorecard hizmeti ile hem kurum stratejisinizin doğru oluşturulması hem de hayata geçmesi konusunda etkili sonuçlar elde eder.

Stratejiden uygulamaya geçiş farklı adımların senkronize kurgulanmasını gerektiren özel bir süreçtir. Sistema orkestrasyonunda gerçekleşen bu aşamalar şöyle sıralanır:

  • Kurum Strateji Haritasının Oluşturulması
  • Üst Seviye Kurum Karnesinin (Performans karnesi, anahtar peformans göstergeleri, hedefler ve değişim ajandası / inisiyatifler) Tanımlanması
  • Üst Seviye Kurum Karnesinin Birim / Birey Karnelerine İndirgenmesi
  • Performans Değerlendirme Sisteminin Bütçe, Ödüllendirme Sistemleri ile Entegrasyonu
  • Karnelerin Otomasyonunda Gerekli Analiz Desteği, Uygulama Seçimi ve Devreye Alma

Sistema, ABD Merkezli Balanced ScoreCard Institute Tarafından Önerilen Tek Yazılım Olan Quickscore Kurumsal Karne Yazılımının Türkiye İş Ortağıdır.