SistemaSİSTEMA FARKI…

Sistema klasik bir danışmanlık şirketi değildir. Hatta Sistema, işini anlatırken danışmanlık kelimesini tercih etmez. Stratejik dönüşüm odaklı bir sonuç şirketi olan Sistema’nın işi, 17 yıldır başarı mühendisliğidir.


SistemaSİSTEMA BAŞARI HIZMETLERİ

Balanced
Scorecard
Süreç
Yönetimi
Performans
Yönetimi
Satış
Geliştirme
Organizasyonel
GelişimORGANİZASYONEL GELİŞİM

ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ

Büyük ve kazançlı kurumlar, belli bir kültüre yani iş yapış şekline sahip oldukları için büyük ve kazançlıdır. Kültür denilen şey duruş ve iş yapma şeklidir. Bu kültür organizasyonun tamamına yansır. Böylece organizasyon kültürü oluşur.

Sistema kurum kültürünü, performans göstergelerini ve iş merkezlerini süreç ve yetkinlik bazlı analiz ederek kurumun stratejisini hayata geçirecek verimli ve etkin tasarımlar gerçekleştirir. Böylece organizasyonunuzu geleceğe taşır. Sistema kurum kültürünü, performans göstergelerini ve iş merkezlerini süreç ve yetkinlik bazlı analiz ederek kurumun stratejisini hayata geçirecek verimli ve etkin tasarımlar gerçekleştirir. Böylece organizasyonunuzu geleceğe taşır.

KAPSAM

Sistema’nın tasarladığı ve uyguladığı organizasyonel gelişim servisleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  • Bölüm ve Pozisyon İş Tanımlarının Oluşturulması
  • İş Derecelendirme
  • Norm Kadro Planlaması

Bu süreçlerin temel amacı, kurumsal iş ve iletişim hedefleriniz ile paralel, misyon ve vizyonunuz ile aynı çizgide bütünleşik bir organizasyon yapısı kurmaktır.