SistemaSİSTEMA FARKI…

Sistema klasik bir danışmanlık şirketi değildir. Hatta Sistema, işini anlatırken danışmanlık kelimesini tercih etmez. Stratejik dönüşüm odaklı bir sonuç şirketi olan Sistema’nın işi, 17 yıldır başarı mühendisliğidir.


SistemaSİSTEMA BAŞARI HiZMETLERİ

Balanced
Scorecard
Süreç
Yönetimi
Performans
Yönetimi
Satış
Geliştirme
Organizasyonel
Gelişim
Çağrı Merkezi
EğitimleriPERFORMANS YÖNETİMİ

PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

Performans yönetim sistemleri, strateji ile hizalama, hedefler, performans koçluğu, performans ölçümü, KPI (Anahtar Performans Göstergeleri), performans iyileştirme projeleri…

Tüm bu kavramlardan oluşan yoğun gaz ve toz bulutunda temel bir noktanın, performans yönetimi nedir sorusu gözden kaçmaktadır.

Kurumsal performansı, takım performansını ve bireysel performansı ilgilendiren performans yönetimlerii iş hayatının olmazsa olmazlarından biridir. Ama performans yönetim kavramı nedir sorusuna cevap vermeden önce performans kelimesini de irdelemekte fayda var.

Sözlüğe göre performans bir aksiyonun icra edilmesi (yerine getirilmesi) ve bir başarının elde edilmesi demektir.

O zaman bir konuda başarı elde etmek için belirlenen aksiyonların icrasının yönetilmesine “performans yönetimi” denilebilir.

Performans yönetimi ayrıca kaynaklarını, sistemlerini ve çalışanlarını stratejik hedeflere ve önceliklere göre hizalayan organizasyonlar tarafından bir “süreç” olarak da bilinir.

Performansın tanımında yer alan "aksiyon / icraat" ne yazık ki performans sistemlerinin veya projelerinin en zayıf karnını oluşturuyor.

Çokça "analiz", "metrik / performans göstergesi tanımlama", "iyileştirme önerileri" derken bunların "yaşama geçirilmesi" yani "icraat" geri planda kalabiliyor. Doğru metriği bulmak, ölçmek ve analiz etmek çok önemli ki doğru aksiyon tanımlanabilsin. Ancak aksiyonun icra edilmemesi durumunda performans gösterilmemiş oluyor ve bu durumda performans yönetimleri de iş hayatındaki anlamını yitirebiliyor.

Performans Yönetimi ve Temel Aşamaları:

“Organization Development and Change” kitabının yazarları Cummings ve Worley’e göre performans yönetimi 3 temel aşamadan oluşmaktadır:

Hedef Belirleme

Performans Değerlendirme

Ödül Sistemi

Hedef belirleme, yönetici ve çalışanlar arasında ortak olarak birey ve grubun çalışma yöntemlerinin ve nihai çıktıların tanımlanması konusu bakımından bir etkileşimi ortaya koymaktadır. Kurumsal şirket kültüründe genellikle üst düzey yöneticiler tarafından belirlenen şirket hedefleri çalışanlar ve departmanlar bazında kırılarak yıllık hedefler belirlenmektedir.

Ödül sistemi, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için motive edici bir etkendir. Kurumsal şirketlerde bu tür ödüllendirmeler genellikle prim veya terfi üzerine kurulmuştur.

Performans değerlendirme; çalışma sonuçlarını iyileştirmeyi, performans verilerini toplamayı ve yaymayı kapsayan adımdır. İnsan kaynaklarının çokça gerçekleştirdiği bireyler, gruplar ve departmanlar için geribildirim (feedback) performans değerlendirmesinin temelini oluşturmaktadır. Kısaca performans değerlendirme, çalışmayla ilgili başarıları, güçlü ve zayıf yönleri ortak bir değerlendirmeye tabi tutan sistematik bir süreçtir.

Performans yönetiminin içindeki en büyük sıkıntının performans değerlendirmesi adımında olduğu düşünülmektedir. Çünkü performans değerlendirmesi birden çok faktörün aynı anda ve doğru yöntemler ile tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini içermektedir. Değerlendirme sürecinin sadece insanlar tarafından yapılması değerlendirme sürecinde hata yapma riskini oldukça arttırmaktadır.

Performans değerlendirmede karşılaşılan başlıca sorunlar ise şöyledir:

 • Ölçme aracından kaynaklanan hatalar
 • Aşırı hoşgörülü veya katı olmaktan kaynaklanan hatalar
 • Sonuçları ortalamaya yakın tutma eğiliminden kaynaklanan hatalar
 • Değerlendirme esnasında en son gerçekleşen olayları önceliklendirme
 • En son yapılan ölçüme çok yakın sonuçlar verme eğilimi
 • Baskın özellikleri değerlendirmede ön plana çıkarma
 • Tek yönlü ölçüm yapmaya eğilimi
 • Taraflı ölçüm yapmaya eğilimi

Performans Yönetimi İçin Kesin Çözüm Kurumsal Karneleme:

Bugün “performans yönetimi” denince akla ilk gelen ve pek çok firmanın ajandasında yer alan yöntem “kurumsal karne” dir.

İster bu işin başında olsun ve henüz kurumsal karnenin altyapısını kurmaya çalışsın isterse hali hazırda uygulanmış olan karneleri yönetmeye çalışsın acaba firmalarda “kurumsal karne” ne amaçla kullanılmakta?

Adında “karne” olunca tıpkı öğrenciyken yıl sonu aldığımız ve geçen tüm yılın notlarını bize veren bir kağıt mı “kurumsal karne”?

Kurumsal karne (ingilizce adıyla ve kısaltmasıyla Balanced Scorecard / BSC) yoğun olarak; iş hayatı ve endüstriyel kuruluşlarda, hükümet ve dünya çapında kâr amacı gütmeyen organizayonlarda, iş aktivitelerini organizasyonun stratejisine ve vizyonuna göre hizalamak için, iç ve dış iletişimleri geliştirmek için ve de organizasyon performansını stratejik hedeflere göre görüntülemek için kullanılan stratejik bir planlama ve yönetim sistemidir.

Drs. Robert Kaplan ve David Norton tarafından performans ölçüm sistemi olarak geliştirilen “kurumsal karne” finansal olmayan performans ölçütlerini geleneksel finansal metriklere ekleyerek müdürlere ve üst düzey yöneticilere organizasyon performansını daha “dengeli” olarak verebilmektedir.

Gartner Group’a göre büyük ölçekli Amerikan firmalarının %50’den fazlası kurumsal karneleme sistemini benimsemiştir.

Amerika, Avrupa ve Asya’daki büyük şirketlerin yarısından fazlası kurumsal karne yaklaşımını kullanmaktadır ve bu kullanım Orta Asya ve Afrika’da da artış göstermektedir. Bain & Co yaptığı son araştırmada, stratejik planlama konusunda zirveyi gösteren bir listede, BSC dünya çapında en yaygın kullanılan ilk 10 yönetim araçları arasında 5. sırada yer almaktadır. Ayrıca kurumsal karneleme Harvard Business Review editörleri tarafından son 75 yılının en etkili iş fikirlerinden biri olarak seçilmiştir.

Performans Yönetimi ve Kurumsal Karne Perspektifleri:

Kurumsal karneye göre metrikleri geliştirmek, veri toplamak ve analiz etmek için organizasyonlar 4 perspektiften bakıyorlar:

Öğrenme ve büyüme perspektifi

 • İş süreci perspektifi
 • Müşteri perspektifi
 • Finansal perspektif

Kurumsal karneyi diğer araçlardan farklı kılan pek çok özelliği var:

 • Farklı bakış açılarını (perspektifleri) bir araya getirmek. Olaylara sadece finansal açıdan bakmamak
 • İleriye yönelik işaretler verebilecek göstergelere yer vermek
 • Kurumu aynı amaca odaklayabilmek. En üst seviyeden en alt seviyeye kadar inebilen bir yapı kurmak
 • Stratejileri ölçülebilen hedef ve performans göstergelerine dönüştürmek

Ve daha pek çokları bu listeye eklenebilir.

Ama kurumsal karnenin en ayırt edici özelliği bir yönetim aracı olmasıdır. Eğer kurumsal karnenizi sadece performans göstergelerinin belli kategorilerde raporlanmış hali olarak görür ve o şekilde uygularsanız aslında bir ölçme ya da raporlama aracı olarak kullanıyorsunuz demektir. Halbu ki bu fikrin sahipleri olan Kaplan ve Norton’un altını ısrarla çizdikleri nokta kurumsal karne sadece rakamların yer aldığı bir raporlama aracı değildir. Kurumunuzun stratejilerini hayata geçirmede size destek olacak bir yönetim aracıdır. O yüzden de sadece farklı perspektiflerde ölçümler yaparak değil, stratejilerinizi günlük hayata aktarabilecek hedefler, inisiyatifler, aksiyonlarla bir bütün olarak karnenizi değerlendirmeniz gerekir. Hepsi bir bütün içinde hareket etmezse malasef sadece verilerinizi şık bir formatta sunan bir raporlama aracından öteye gidemez karneniz.

QuickScore ile Eşsiz Bir Performans Yönetimi

Kurumsal karne konusunda pek çok yazılım mevcuttur. Bunlardan biride Spider Strategies tarafından geliştirilen QuickScore’dur. Web tabalı bir kurumsal karne otomasyon aracı olan QuickScore ile organizasyonlar kurumsal karne yatırımlarının sonuçlarını çok hızlı bir şekilde görebiliyorlar. Bu yazılım ile istenen verilere gerçek zamanlı erişim sağlanabilmekte ve statik performans verileri iş zekasına dönüştürülebilmek.

Aslında QuickScore ölçülebilir iyileştirme alanlarınızı kontrol etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir online metrik değerlendirme, eylem planlama ve performans işbirliği aracı ve bu sayade önemli dashboardlarınıza ve raporlarınıza internetin olduğu her yerde ulaşabiliyorsunuz. Kötüye giden metrikler konusunda sizi uyarıyor ve doğru aksiyonları almanıza yardım ederek eşsiz bir performans yönetimleri için size gereken her türlü yardımı sağlıyor.